mercredi 14 mai 2014

Craïova, nouvelle capitale pour la BD roumaine ?
Du 16 au 30 mai 2014, la capitale de la bande dessinée roumaine est Craïova :

Muzeul Benzii Desenate din România


Pe data de 16 mai, la orele 19.00, se deschide la Galeria « Arta » din Craiova expoziţia « Muzeul Benzii Desenate din România ».
Expoziţia se constituie într-o panoramă a celei de-a noua arte, acoperind 90 de ani din istoria sa (de la naşterea lui Haplea, în 1924, până la apariţia romanului grafic Cei de dincolo : In trecătoare, în 2014).Vor fi expuse planşe şi desene originale, serigrafii, afişe şi albume ale celor mai reprezentativi 50 de autori de BD români sau de origine română.

À partir du 16 mai, à 19 heures, débute à la gallérie « Arta » de Craïova, l’exposition « Le Musée de la Bande dessinée de Roumanie ».
L’exposition constitue un panorama du neuvième art, couvrant 90 années de son histoire (de la naissance de Haplea, en 1924, jusqu’à l’apparition du roman graphique Cei de dincolo : În trecătoare, en 2014). Des planches et des dessins originaux, des sérigraphies, des affiches et des albums des plus représentatifs 50 auteurs BD roumains, ou d’origine roumaine, seront exposés.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire